Samlingstider - Prisutdelning 04 december
Plats: Vilundavallen
a (2005-07)b (2008-09)c (2010-11)d (2012)

Flickor 11:00

Pojkar 11:00

Flickor 11:00

Pojkar 11:00

Flickor 11:00

Pojkar 11:00

Flickor 11:00

Pojkar 11:00

OBS! Även i år blir prisutdelningen utomhus på Vilundavallen!
Tips: Varma kläder – ta gärna med sittunderlag!!

Alla som deltagit i minst sju grenar, kom och få ditt pris och medalj!
Men, om du är sjuk – stanna hemma! – möjlighet finns att hämta pris senare.