Starttider - Simning 15 oktober
Plats: Vilundabadet
a (2003-05)b (2006-07)c (2008-09)d (2010)

Flickor 20:50

Pojkar 20:50

Flickor 20:35

Pojkar 20:20

Flickor A-J 19:50

Flickor K-Ö 20:05

Pojkar A-J 19:10

Pojkar K-Ö 19:30

Flickor A-J 18:30

Flickor K-Ö 18:50

Pojkar A-J 18:00

Pojkar K-Ö 18:15

Anmälan: 20 minuter före angiven starttid