Samlingstider - Cykel 22 maj
Plats: Södervikskolan
a (2005-07)b (2008-09)c (2010-11)d (2012)

Flickor 09:15

Pojkar 08:50

Flickor 09:40

Pojkar 10:10

Flickor A-K 11:40

Flickor L-Ö 12:10

Pojkar A-K 10:40

Pojkar L-Ö 11:10

Flickor A-G 12:40

Flickor H-M 13:10

Flickor N-Ö 13:40

Pojkar A-G 14:10

Pojkar H-M 14:40

Pojkar N-Ö 15:10

Tiderna är SAMLINGSTIDER (=när du senast ska vara där)
Vissa grupper är indelade efter första bokstaven i ditt efternamn

Medtag egen cykel!
Hjälm skall användas!
Ett begränsat antal hjälmar finns för utlåning, men tag helst med egen.
Banans längd är c:a 3 km.

Om Du önskar förstarta från 8.00 eller om du vill byta bokstavsgrupp (efternamn) måste du mejla tävlingsledningen tavlingsledning@tiokampen.nu i god tid före! Godkänd bekräftelse krävs!