Samlingstider - Orientering 23 oktober
Plats: Södervikskolan
a (2005-07)b (2008-09)c (2010-11)d (2012)

Flickor 09:45

Pojkar 10:00

Flickor 09:30

Pojkar 09:10

Flickor A-G 10:50

Flickor H-M 11:20

Flickor N-Ö 11:50

Pojkar A-G 09:20

Pojkar H-M 09:50

Pojkar N-Ö 10:20

Flickor A-G 10:50

Flickor H-M 11:20

Flickor N-Ö 11:50

Pojkar A-G 09:20

Pojkar H-M 09:50

Pojkar N-Ö 10:20

Tiderna är SAMLINGSTIDER (=när du senast ska vara där)
Vissa grupper är indelade efter första bokstaven i ditt efternamn

Grupp A, B tävlar i FRI ORIENTERING

Grupp C, D tävlar i PUNKTORIENTERING (snitslad bana)

Väsby OK ordnar förträning vid Runby skola, onsdagen den 20 oktober med anmälan kl. 18.00-19.00
Ta med ficklampa eller pannlampa!

För ytterligare information om tävlingen se bifogad fil Orienteringsinfo-2021