Samlingstider - Frågesport 25 september
Plats: Väsby skola, västra byggnaden, Skolvägen 11
a (2005-07)b (2008-09)c (2010-11)d (2012)

Flickor 11:00

Pojkar 11:00

Flickor 12:00

Pojkar 12:00

Flickor 09:00

Pojkar 09:00

Flickor 10:00

Pojkar 10:00

Tiderna är SAMLINGSTIDER (=när du senast ska vara där)

Samling sker på skolgården (ute). Start ca 10 min efter i ett klassrum.

Frågorna besvaras med ett av svarsalternativen 1, X eller 2.
Antalet frågor är 40 för ABC-grupperna och 32 för D-gruppen och den maximala tävlingstiden är 30 minuter. Inga förstarter erbjuds.

Önskar du hjälp med att läsa frågorna, tag i så fall kontakt med någon av funktionärerna direkt vid ankomsten till skolan.

Medtag blyertspenna och radergummi. Tävlingsformulär med facit finns att köpa när respektive grupp har tävlat färdigt. Pris 5 kr.