Starttider - Simning 13 Oktober
Plats: Vilundabadet (Väsby Källa)
a (1998-99)b (2000-01)c (2002-03)d (2004-05)

Flickor 20:10

Pojkar 20:20

Flickor 20:10

Pojkar 20:20

Flickor 19:40

Pojkar 19:55

Flickor A-J 18:30

Flickor K-Ö 18:45

Pojkar A-J 19:00

Pojkar K-Ö 19:15

Anmälan: 20 minuter före angiven starttid