Starttider - Simning 14 Oktober
Plats: Vilundabadet (Väsby Källa)
a (1997-98)b (1999-2000)c (2001-02)d (2003-04)

Flickor 20:00

Pojkar 20:10

Flickor 20:00

Pojkar 20:10

Flickor 19:40

Pojkar 19:50

Flickor A-J 18:30

Flickor K-Ö 18:45

Pojkar A-J 19:00

Pojkar K-Ö 19:15

Anmälan: 20 minuter före angiven starttid