Starttider - Terränglöpning 21 maj
Plats: Runby skola
a (2002-04)b (2005-06)c (2007-08)d (2009)

Flickor 20:30

Pojkar 20:00

Flickor 20:30

Pojkar 20:00

Flickor 18:30

Pojkar 18:00

Flickor 19:30

Pojkar 19:00

Anmälan 30 minuter före angiven starttid

Gemensam start inom respektive tävlingsgrupp

Banlängd c:a 2 km