Starttider - Orientering 22 april
Plats: Engelska skolan (Ryttargatan 275, Smedby)
a (2001-03)b (2004-05)c (2006-07)d (2008)

Flickor 10:35

Pojkar 10:10

Flickor 09:35

Pojkar 09:10

Flickor A-G 10:30

Flickor H-M 11:00

Flickor N-Ö 11:20

Pojkar A-G 09:20

Pojkar H-M 09:50

Pojkar N-Ö 10:10

Flickor A-G 10:30

Flickor H-M 11:00

Flickor N-Ö 11:20

Pojkar A-G 09:20

Pojkar H-M 09:50

Pojkar N-Ö 10:10

Anmälan 30 minuter före angiven starttid

Grupp A, B tävlar i FRI ORIENTERING

Grupp C, D tävlar i PUNKTORIENTERING (snitslad bana)

Väsby OK ordnar förträning vid Runby skola, onsdagen den 19 april med anmälan kl. 18.00-19.00

För ytterligare information om tävlingen se bifogad fil Orienteringsinfo-2017