Samlingstider - Friidrott 28 augusti
Plats: Vilundaparken
a (2005-07)b (2008-09)c (2010-11)d (2012)

Flickor 08:40

Pojkar 08:40

Flickor A-K 09:00

Flickor L-Ö 09:30

Pojkar A-K 09:10

Pojkar L-Ö 09:40

Flickor A-G 10:00

Flickor H-M 10:30

Flickor N-Ö 11:00

Pojkar A-G 10:10

Pojkar H-M 10:40

Pojkar N-Ö 11:10

Flickor A-G 12:00

Flickor H-M 12:30

Flickor N-Ö 13:00

Pojkar A-G 12:10

Pojkar H-M 12:40

Pojkar N-Ö 13:10

Tiderna är SAMLINGSTIDER (=när du senast ska vara där)
Vissa grupper är indelade efter första bokstaven i ditt efternamn

Grenarna är Längdhopp, Kula samt Löpning
Förträning:
Väsby IK ordnar förträning onsdagen den 25/8, kl.18.30

Extradag
Längdhopp: måndag 06 september
Kula: måndag 06 september
Samling kl 18.00 för (FD, PD, FB, PB) och samling kl 18.30 för (FC, PC, FA, PA) i Vilundaparken