Samlingstider - Terränglöpning 08 maj
Plats: Runby skola
a (2005-07)b (2008-09)c (2010-11)d (2012)

Flickor 13:40

Pojkar 14:10

Flickor 12:40

Pojkar 13:10

Flickor A-K 10:40

Flickor L-Ö 11:10

Pojkar A-L 08:40

Pojkar M-Ö 09:10

Flickor A-H 09:40

Flickor I-Ö 10:10

Pojkar A-K 11:40

Pojkar L-Ö 12:10

OBSERVERA att tiderna ovan gäller Terränglöpning den 8 maj
——————————————————————————


Tiderna är SAMLINGSTIDER (=när du senast ska vara där)
Vissa grupper är indelade efter första bokstaven i ditt efternamn

Anmälan är uppdelad vid flera bord utifrån efternamn. Se skyltning!
OBS! Startskottet går ca 20 min efter samlingstiden!

Gemensam start i A, B
Starter i Grupp C och D blir pga Corona uppdelade i bokstavgrupper
OBS! Startskottet går ca 20 min efter samlingstiden

Man kan enbart springa i sin åldersgrupp!
Förstart erbjuds denna gång. Måste anmälas till tavlingsledning@tiokampen.nu
Banlängd c:a 2 km

Visa hänsyn och håll avstånd!
Så lite publik som möjligt!
Åk gärna hem direkt efter avslutat lopp!