Starttider - Frågesport 03 oktober
Plats: Väsby skola, västra byggnaden, Skolvägen 11
a (2004-06)b (2007-08)c (2009-10)d (2011)

Flickor 11:00

Pojkar 11:00

Jubileum DAM 11:00

Jubileum HERR 11:00

Flickor 12:00

Pojkar 12:00

Flickor 09:00

Pojkar 09:00

Flickor 10:00

Pojkar 10:00

Tiderna är SAMLINGSTIDER (=när du senast ska vara där)

Samling sker på skolgården (ute). Start ca 10 min efter i ett klassrum.

Frågorna besvaras med ett av svarsalternativen 1,X, eller 2.
Antalet frågor är 40 för (ABC-grupperna, Herr och Dam) och 32 för D-gruppen.
Den maximala tävlingstiden är 30 minuter.
Inga förstarter erbjuds.

Önskar du hjälp med att läsa frågorna, tag i så fall kontakt med någon av funktionärerna direkt vid ankomsten till skolan.

Medtag blyertspenna och radergummi. Tävlingsformulär med facit finns att köpa, när respektive grupp har tävlat färdigt. Pris 5 kr.