Starttider - Terränglöpning 18 Maj
Plats: Runby skola
a (2000-02)b (2003-04)c (2005-06)d (2007)

Flickor 20:30

Pojkar 21:00

Flickor 19:30

Pojkar 20:00

Flickor 17:30

Pojkar 18:00

Flickor 18:30

Pojkar 19:00

Anmälan 30 minuter före angiven starttid

Gemensam start inom respektive tävlingsgrupp

Banlängd c:a 2 km