Starttider - Terränglöpning 15 maj
Plats: Runby skola
a (2001-03)b (2004-05)c (2006-07)d (2008)

Flickor 20:30

Pojkar 21:00

Flickor 19:30

Pojkar 20:00

Flickor 17:30

Pojkar 18:00

Flickor 18:30

Pojkar 19:00

Anmälan 30 minuter före angiven starttid

Gemensam start inom respektive tävlingsgrupp

Banlängd c:a 2 km