Starttider - Frågesport 23 mars
Plats: Väsby skola, västra byggnaden, Skolvägen 11
a (2003-05)b (2006-07)c (2008-09)d (2010)

Flickor 11:00

Pojkar 11:00

Flickor 11:00

Pojkar 11:00

Flickor 09:00

Pojkar 09:00

Flickor 10:00

Pojkar 10:00

Samling i skolans entréhall 15 minuter före starttiden.

Frågorna besvaras med ett av svarsalternativen 1,X, eller 2.
Antalet frågor är 40 för ABC-grupperna och 32 för D-gruppen.
Den maximala tävlingstiden är 30 minuter.
Inga förstarter erbjuds.

Önskar du hjälp med att läsa frågorna, tag i så fall kontakt med någon av funktionärerna direkt vid ankomsten till skolan.

Medtag blyertspenna och radergummi. Tävlingsformulär med facit finns att köpa, när respektive grupp har tävlat färdigt. Pris 5 kr.