Starttider - Frågesport 21 Mars
Plats: Väsby skola
a (1998-99)b (2000-01)c (2002-03)d (2004-05)

Flickor 11:00

Pojkar 11:00

Flickor 11:00

Pojkar 11:00

Flickor 10:00

Pojkar 10:00

Flickor 09:00

Pojkar 09:00

Samling i skolans entréhall 15 minuter före starttiden.

Frågorna besvaras med ett av svarsalternativen 1,X, eller 2. Antalet frågor är 40 och den maximala tävlingstiden 30 min.

Önskar du hjälp med att läsa frågorna, tag i så fall kontakt med någon av funktionärerna direkt vid ankomsten till skolan.

Medtag blyertspenna och radergummi. Tävlingsformulär finns att köpa, när respektive grupp har tävlat färdigt. Pris 5 kr.