Samlingstider - Simning 11 oktober
Plats: Vilundabadet
a (2006-08)b (2009-10)c (2011-12)d (2013)

Flickor 20:35

Pojkar 20:25

Flickor 17:10

Pojkar 17:30

Flickor A-J 19:05

Flickor K-Ö 19:25

Pojkar A-J 19:45

Pojkar K-Ö 20:05

Flickor A-J 17:45

Flickor K-Ö 18:05

Pojkar A-J 18:25

Pojkar K-Ö 18:45

Tiderna är SAMLINGSTIDER (=när du senast ska vara där)

Grupp A simmar 50 meter. Grupp B, C och D simmar 25 meter. Valfritt start- och simsätt.

Publik på läktaren. Tiokampen har personal i omklädningsrummen.