Samlingstider - Friidrott 24 augusti
Plats: Vilundaparken
a (2009-10)b (2011-12)c (2013-14)d (2015)

Flickor 08:30

Pojkar 08:30

Flickor A-K 08:45

Flickor L-Ö 09:10

Pojkar A-K 08:45

Pojkar L-Ö 09:10

Flickor A-K 09:30

Flickor L-Ö 10:10

Pojkar A-K 09:30

Pojkar L-Ö 10:10

Flickor A-G 10:50

Flickor H-M 11:30

Flickor N-Ö 12:10

Pojkar A-G 10:50

Pojkar H-M 11:30

Pojkar N-Ö 12:10

Grupp E (födda 2016)
Flickor A-K (med vuxen) 12:50
Flickor L-Ö (med vuxen) 13:30
Pojkar A-K (med vuxen) 12:50
Pojkar L-Ö (med vuxen) 13:30

Tiderna är SAMLINGSTIDER (=när du senast ska vara där)
Vissa grupper är indelade efter första bokstaven i ditt efternamn

Grenarna är Längdhopp, Kula samt Löpning
Förträning:
Väsby IK Friidrott ordnar förträning onsdagen den 21/8, kl.18.30

Extradag
Längdhopp: måndag 02 september
Kula: måndag 02 september
Samling kl 18.00 för (Grupp E, FD, PD, FB, PB) och samling kl 18.45 för (FC, PC, FA, PA) i Vilundaparken