Samlingstider - Friidrott 27 augusti
Plats: Vilundaparken
a (2006-08)b (2009-10)c (2011-12)d (2013)

Flickor 09:30

Pojkar 09:30

Flickor A-G 08:30

Flickor H-Ö 09:00

Pojkar A-G 08:30

Pojkar H-Ö 09:00

Flickor A-G 09:50

Flickor H-M 10:30

Flickor N-Ö 11:10

Pojkar A-G 09:50

Pojkar H-M 10:30

Pojkar N-Ö 11:10

Flickor A-G 12:00

Flickor H-M 12:30

Flickor N-Ö 13:00

Pojkar A-G 11:50

Pojkar H-M 12:30

Pojkar N-Ö 13:10

Tiderna är SAMLINGSTIDER (=när du senast ska vara där)
Vissa grupper är indelade efter första bokstaven i ditt efternamn

Grenarna är Längdhopp, Kula samt Löpning
Förträning:
Väsby IK ordnar förträning onsdagen den 24/8, kl.18.30

Extradag
Längdhopp: måndag 05 september
Kula: måndag 05 september
Samling kl 18.00 för (FD, PD, FB, PB) och samling kl 18.30 för (FC, PC, FA, PA) i Vilundaparken