Samlingstider - Simning 10 oktober
Plats: Vilundabadet
a (2008-09)b (2010-11)c (2012-13)d (2014)

Flickor 20:40

Pojkar 20:40

Flickor 20:20

Pojkar 20:30

Flickor A-O 19:40

Flickor P-Ö 20:00

Pojkar A-K 19:00

Pojkar L-Ö 19:20

Flickor A-J 18:20

Flickor K-Ö 18:40

Pojkar A-O 17:40

Pojkar P-Ö 18:00

Grupp E (födda 2015)
Flickor/Pojkar (med vuxen) A-K
Flickor/Pojkar (med vuxen) L-Ö
17:20
17:00

Tiderna är SAMLINGSTIDER (=när du senast ska vara där)

Grupp A simmar 50 meter. Grupp B, C, D och E simmar 25 meter. Valfritt start- och simsätt. Flythjälpmedel är tillåtet.

Publik på läktaren. Tiokampen har personal i omklädningsrummen.

E-gruppens medföljande vuxen är med i omklädningsrum och i eller vid bassängen efter behov.