Samlingstider - Bollsport 21 januari
Plats: Vilunda Sporthall
a (2009-10)b (2011-12)c (2013-14)d (2015)

Flickor 13:45

Pojkar 13:45

Flickor 13:00

Pojkar 13:00

Flickor 09:45

Pojkar 08:45

Flickor 10:45

Pojkar 12:00

Grupp E (födda 2016)
Flickor (med vuxen)
Pojkar (med vuxen)
14:00
14:00

Tiderna är SAMLINGSTIDER (=när du senast ska vara där). Notera också att detta är på en SÖNDAG.

Tävlingen är uppdelad i 6 delar med tävlingsmoment anknutna till bollsporterna HANDBOLL, BASKET, BANGOLF, FOTBOLL, INNEBANDY och BOULE.

Alla deltagare får fem tävlingsbollar i varje gren, samt får dessutom göra ett provslag. Ta inte med egen klubba. Tiokampen har allt material.
Beroende på svårighetsgrad kan man få 1, 3 eller 5 poäng för varje boll d.v.s max 25 poäng per gren. Sammanlagt kommer det att finnas möjlighet till 150 totalpoäng.

Observera: Se till att du har lämpliga gymnastikskor med dig till idrottshallen.