Samlingstider - Cykel 21 maj
Plats: Södervikskolan
a (2006-08)b (2009-10)c (2011-12)d (2013)

Flickor 11:30

Pojkar 11:10

Flickor 10:40

Pojkar 10:10

Flickor A-K 09:50

Flickor L-Ö 09:30

Pojkar A-K 09:10

Pojkar L-Ö 08:45

Flickor A-G 12:40

Flickor H-M 12:20

Flickor N-Ö 12:00

Pojkar A-G 13:40

Pojkar H-M 13:20

Pojkar N-Ö 13:00

Tiderna är SAMLINGSTIDER (=när du senast ska vara där)
Vissa grupper är indelade efter första bokstaven i ditt efternamn

Medtag egen cykel!
Hjälm skall användas!
Ett begränsat antal hjälmar finns för utlåning, men tag helst med egen.
Banans längd är c:a 3 km.
Underlaget är mest asfalt, men grus, jord och gräs kan förekomma.
Titta här på hemsidan om det blir några sena förändringar!

Om Du önskar förstarta från 8.00 eller om du vill byta bokstavsgrupp (efternamn) måste du mejla tävlingsledningen tavlingsledning@tiokampen.nu i god tid före! Godkänd bekräftelse krävs!