GDPR

Information om personuppgifter

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) arbetar även Tiokampen med att förtydliga och säkerställa hantering av personuppgifter. Föreningens ambition är att följa dataskyddsförordningen så långt det är möjligt. Tiokampen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som sparas i föreningens register. Vi har alltid värnat om personlig integritet och det kommer vi fortsättningsvis alltid att göra.

Deltagare i Tiokampen är barn och ungdomar bosatta i Upplands Väsby kommun mellan 8-15 år. Alla deltagares personuppgifter registreras på ett deltagarkort samt i ett datorregister. De uppgifter vi har om deltagarna är namn, adress, telefonnummer, e-post och födelsedatum (År/Månad/Dag).

Vi använder informationen för följande:

  • för utskick av information inför nästa års Tiokampen,
  • för registrering av nummerlapp och resultat på deltagarkortet vid respektive idrottsgren,
  • för sammanställning av resultat från respektive idrottsgren i ett datorregister,
  • för redovisning av resultat på föreningens hemsida och i lokalpress. I och med deltagande i idrottsgrenen godkänner förälder att barnets namn och ev. foto publiceras på hemsidan och i lokalpress, särskilda undantag kan förekomma vid t ex personskydd

Tiokampen kommer inte att distribuera personliga uppgifter till någon annan, om vi inte är skyldiga enligt lag att göra så.

Om en förälder vill veta vilka personuppgifter vi har om barnet eller önskar rätta, komplettera eller radera en personuppgift kontakta Tiokampens ordförande på e-post: ordf@tiokampen.nu.