Organisation

Föreningen Tiokampen i Upplands Väsby har ca 30 medlemmar.

Föreningen leds av en styrelse med sex medlemmar:

Ordförande: Ingmarie Gustafsson (ordf@tiokampen.nu)
Vice ordförande: Britt Staffas
Sekreterare: Krister Aldegård
Kassör: Sören Vik (kassor@tiokampen.nu)
Tävlingsledare: Marie Lundström
Ledamot: Tove Myrsmeden