Hederspriset

Bertil

Tiokampens Hederspris delas ut till minne av Bertil Lundström som varit Tiokampens ordförande och aktiv medlem i många år.

Tiokampens Hederspris kommer varje år (i minst 15 år, till 2028) delas ut till

  • En aktiv tiokampare som under året deltagit i minst 7 grenar
  • En övrig : Person som finns i eller kring Tiokampen och aktivt arbetar för att driva Tiokampens anda framåt.

Nomineringen är öppen från 1 januari till 31 oktober varje år. Därefter beslutar en utsedd grupp vilka som blir årets pristagare. Gruppen består av familjemedlemmar och tiokampare.

Vill Ni hedra Bertils minne och bidraga till detta pris så går det bra att sätta in pengar på Tiokampens Plusgiro 54 25 66 – 5. Märk betalningen “Hederspriset”

Hederspriset stöds av Stadium-size-80 i Upplands Väsby

    AktivaÖvriga