Generation Pep

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.
Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär.
Detta vill vi vara med och förändra!

Tiokampen i Upplands Väsby bidrar genom att erbjuda alla kommunens barn och ungdomar i åldrarna 8-15 år möjlighet att pröva på olika fysiska aktiviteter.
Vi ordnar i samverkan med kommunens föreningar tio olika tävlingar utspridda under året.
Grenarna är bollsport, skridsko, frågesport, cykel, terränglöpning, längdhopp, kula, löpning, orientering samt simning.
Allt tävlande är kostnadsfritt och avslutas med stor prisutdelning.

Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa!