Cykel 2014

För oss funktionärer gick dagen inte riktigt lika väloljat som den brukar.
Vi har inte hämtat oss från förlusten av våran ordförande Bertil, som är den som har varit överallt och hållt i ”oljekannan” och sett till att allt gått smidigt.
Vi saknar dig!

Trots detta genomfördes nu cykeltävlingen utan alltför stora katastrofer.
194 tävlande körde det ca 3 km långa varvet.
Dimman lättade tidigare än prognosen sade, så de flesta fick åka i soljus och trevlig värme.
Ett par mindre incidenter inrapporterades men löstes. Avhoppade cykelkedjor fixades – fingrarna var kanske lite mer smutsiga än innan och punktering löstes med att springa och låna annan cykel (var det systerns cykel?)
Ett tack till Arne Falkbäck som skötte årets fotografering som skedde vid starten.
Korten kommer att kunna köpas vid senare tävlingar.

Väl mött vid nästa tävling, simning, den 14 oktober!