Inför år 2016

Från år 2016 görs följande förändringar i Tiokampen:
•Sänkt startålder med ett år (till det år man fyller 9 år)
•Förkortad tid i Tiokampen med ett år (dvs. man har chansen att få guldmedalj efter 7 år)
•Ny gruppindelning enligt nedan

GRUPPINDELNING ÅR 2016
Grupp D födda år 2007
Grupp C födda år 2005-2006
Grupp B födda år 2003-2004
Grupp A födda år 2000-2002